Hofman Incasso
  • gerechtsdeurwaarders
  • incassospecialisten
  • juristen

header-hofman.jpg

's-Hertogenbosch, 06 mrt 2015

Algemeen Dagblad doet aan stemmingmakerij

Dinsdag 3 maart 2015 behandelde de Kamer voor gerechtsdeurwaarders een klacht die de KBvG heeft ingediend tegen twee gerechtsdeurwaarders. De uitspraak is op 14 april 2015. Toch insinueert het Algemeen Dagblad in een artikel in de krant van 4 maart 2015 al dat de gerechtsdeurwaarders verkeerd zaten. Sterker nog: het AD concludeert meteen maar dat de hele beroepsgroep het verkeerd doet. 

“Het is een sterk staaltje van stemmingmakerij” aldus Wilbert van de Donk, voorzitter van de KBvG, “en het is voor een krant wel erg naïef om een beklaagde partij die als verweer roept dat ‘iedereen het doet’ maar op zijn woord te geloven”. Hij vervolgt: “We hebben een goed en uiterst toegankelijk tuchtsysteem waarin iedereen, ook de KBvG, een klacht kan indienen als men denkt dat een gerechtsdeurwaarder over de schreef is gegaan. De onafhankelijke tuchtrechter velt vervolgens een oordeel, na alle argumenten gewikt en gewogen te hebben. Het AD neemt echter ten onrechte een voorschot op de uitspraak op 14 april a.s.”

Van de Donk licht toe wat er precies aan de hand is. De KBvG heeft een klacht ingediend omdat ze vindt dat de betreffende gerechtsdeurwaarders bij de aanzegging van een ontruiming geen kosten in de voet van het exploot mochten opnemen en dat zij niet standaard gebruik mochten maken van een getuige bij de ontruiming. De betreffende gerechtsdeurwaarders hebben beargumenteerd dat ze vinden dat dat wel mag. Van de Donk benadrukt: “het is nu dus aan de tuchtrechter om daarover te oordelen en dat doen zij op 14 april a.s.”.

Onderdeel van het verwijt dat de KBvG de betreffende gerechtsdeurwaarders maakt, is dat zij de gewraakte handeling stelselmatig hebben gedaan. “Het voert dan wel erg ver om, zoals het AD doet, meteen maar te insinueren dat andere deurwaarders dezelfde stelselmatigheid hanteren of hanteerden”, aldus Van de Donk.

“Als er fouten zijn gemaakt, dan moeten die hersteld worden. Maar wij weten nog helemaal niet of er fouten zijn gemaakt. Daar buigt de tuchtrechter zich nu over. We hebben de journalist overigens uitgenodigd om eens mee te lopen met een gerechtsdeurwaarder. Op die uitnodiging is hij nog niet ingegaan”, zo besluit Van de Donk.

Bron: KBvG.nl

Deel dit bericht op