Hofman Incasso
  • gerechtsdeurwaarders
  • incassospecialisten
  • juristen

header-hofman.jpg

's-Hertogenbosch, 15 jan 2014

Bestuursregel regulering voorfinanciering out-of-pocket kosten

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat er gaandeweg 2013 binnen de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (KBvG) in samenwerking met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een voor elke gerechtsdeurwaarder geldende bestuursmaatregel is vastgesteld waarin een verbod is bepaald op voorfinanciering van de zogenaamde “out-of-pocket-kosten”.

Wat zijn de out-of-pocket kosten?

Out-of-pocket kosten zijn kosten zoals de kosten van verhuizers, van slotenmakers, van informatie, de griffierechten of aan collega‐gerechtsdeurwaarders betaalde exploten in het kader van afwikkelnota’s of losse exploten door hen betekend. 

Wanneer is er sprake van voorfinanciering?

Er is sprake van voorfinanciering indien de kosten van de werkzaamheden groter zijn dan de optelsom van de ontvangen gelden, de ontvangen voorschotten en de tussentijdse afdrachten, berekend op eiserniveau.

Dit verbod is zonder enige vorm van overgangsregeling direct ingegaan en is daardoor ook met terugwerkende kracht van toepassing op alle lopende dossiers en reeds gemaakte kosten.  Dit kan voor sommige van onze opdrachtgevers gevolgen hebben, omdat we op basis van deze bestuursmaatregel in sommige gevallen gedwongen zijn een voorschot te vragen.

Uiteraard wordt u als opdrachtgever door ons geïnformeerd en geadviseerd omtrent deze ontwikkeling. 

Deel dit bericht op