Hofman Incasso
  • gerechtsdeurwaarders
  • incassospecialisten
  • juristen

header-hofman.jpg

's-Hertogenbosch, 02 mrt 2016

Centraal Digitaal Beslagregister (DBR)

Per 1 januari 2016 zijn er verscheidene nieuwe wetten en verordeningen van kracht. Zo ook de nieuwe verordening “Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders”.

De verordening

Samengevat verplicht de verordening de gerechtsdeurwaarder om een in het leven geroepen beslagregister te raadplegen voordat zij een ambtshandeling verrichten. Dit geldt nog niet voor alle ambtshandelingen, tot op heden geldt deze verplichting alleen nog voor de ambtshandelingen welke betrekking hebben op een dagvaarding, oproeping of aanzegging die het geding inleidt en een executoriaal derdenbeslag op een vordering tot periodieke betaling waaraan een beslagvrije voet is verbonden (een beslag op loon of andere periodieke uitkering).

Doel van het Centraal Digitaal Beslagregister

Omdat de verordening alle gerechtsdeurwaarders verplicht om dergelijke beslagen te registreren, dient het beslagregister uiteindelijk een betrouwbare en actuele bron te zijn voor het bepalen van de beslagpositie van een debiteur. Door de beslagpositie mee te nemen bij de beoordeling van de verhaalbaarheid kan er een beter beeld van de debiteur en diens verhaalbaarheid worden gevormd.

Nadere informatie

Indien u nadere informatie wenst te ontvangen kunt u ons uiteraard telefonisch of per e-mail benaderen. Als u behoefte heeft aan een persoonlijke toelichting vernemen wij dat uiteraard graag.

Deel dit bericht op