Hofman Incasso
  • gerechtsdeurwaarders
  • incassospecialisten
  • juristen

Brochure

's-Hertogenbosch, 23 mrt 2020

Coronavirus (COVID19)

Uit respect voor uw gezondheid en die van onze medewerkers en om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen, schudden wij geen handen en nemen wij 1,5 meter afstand in acht !

Ons kantoor aan de Europalaan 19 te 's-Hertogenbosch houden wij, vanwege "social distancing", gesloten voor bezoekers en fysieke afspraken zijn tot nader bericht niet mogelijk. Daar waar mogelijk werken onze medewerkers vanuit huis. Uiteraard kunt u ons wel bereiken: bij voorkeur per email: info@hofmanincasso.nl, telefonische bereikbaarheid is momenteel tijdelijk zeer beperkt.

Rechtspraak:
De rechtspraak heeft besloten om voorlopig tot en met maandag 06 april 2020 haar gerechtsgebouwen te sluiten. Voor verdere informatie over zittingen e.d. verwijzen wij u naar de volgende website: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de rechtspraak/Nieuws/Paginas/ Rechtspraak-geeft-overzicht-van-urgente-zaken-die-wel-worden-behandeld.

Advocaten:
Voor advocaten/cliënten blijven wij, voor zover dat onder de huidige omstandigheden mogelijk is, zo goed mogelijk bereikbaar voor ambtelijke opdrachten.Stukken worden "gewoon betekend" uiteraard wel met inachtneming van de door de overheid opgelegde maatregelen en adviezen van onze beroepsorganisatie.

Tot slot: er zijn door ons tal van maatregelen getroffen om de continuïteit van onze dienstverlening onder deze, voor iedereen  bijzondere, omstandigheden toch zo veel mogelijk te waarborgen. Mocht u vragen hebben omtrent onze dienstverlening, schroom dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon binnen onze organisatie.

Wij wensen u veel gezondheid, vooral in deze periode waarvan we, samen met u, hopen dat we deze snel achter ons kunnen laten!

Deel dit bericht op