Hofman Incasso
  • gerechtsdeurwaarders
  • incassospecialisten
  • juristen

Disclaimer

Hofman, Een begrip in ’s-Hertogenbosch en omstreken!

Disclaimer


De door Hofmanincasso.nl verstrekte informatie is ontleend aan
bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en
volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is
uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging
worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten
worden ontleend.

Hofmanincasso.nl kan niet garanderen dat haar website foutloos of
ononderbroken functioneert. Hofmanincasso.nl en de (eventuele) overige
leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze
site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Hofmanincasso.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
inhoud van sites die niet door Hofmanincasso.nl worden onderhouden en waarnaar
wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Hofmanincasso.nl.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het
gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf
worden gebruikt. Afnemer mag generlei wijze de informatie niet overdragen,
verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van
Hofmanincasso.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen
overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet
worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.