Hofman Incasso
  • gerechtsdeurwaarders
  • incassospecialisten
  • juristen

Ambtelijke handelingen

Voor elke situatie is een passende oplossing te vinden. Neemt u gerust contact met ons op om te bekijken welke vorm van dienstverlening het best bij u past
sfeerbeelden006[2].jpg

Ambtelijke handelingen

Onder de zogeheten ambtelijke werkzaamheden vallen de meer bekende taken van de gerechtsdeurwaarder. Alleen gerechtsdeurwaarders en toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn bevoegd om deze bij wet genoemde ambtelijke handelingen te verrichten.
 
Tot deze taken behoren onder andere het uitbrengen (zogenaamde "betekenen") van dagvaardingen en het ten uitvoer leggen van verkregen vonnissen en dwangbevelen. 
 
Betalen schuldenaren niet, dan heeft de gerechtsdeurwaarder de mogelijkheid om met een executoriale titel, zoals bijvoorbeeld een vonnis van de rechter of een uitgevaardigd dwangbevel, beslag te leggen op, zowel bankrekeningen, loon of uitkering, de inboedel en alle andere mogelijke vermogensbestanddelen. Ook ontruimingen bij huurschuld en overlastsituaties kunnen soms noodzakelijk zijn. 

In tegenstelling tot incassobureaus kunnen wij u deze dwangmiddelen tot betaling van een vordering wel in eigen beheer toepassen, aangezien de gerechtsdeurwaarder als enige in Nederland bevoegd is tot de uitvoering van deze werkzaamheden. Voor het (laten) nemen van rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld het uitbrengen van een dagvaarding) of het tenuitvoer (laten) leggen van een vonnis door middel van beslaglegging, zal een incassobureau dus altijd een gerechtsdeurwaarder in moeten schakelen!

Bij zowel onze ambtelijke- als onze incasso-afdeling kan advies ingewonnen worden met betrekking tot de te nemen stappen richting schuldenaar. Aangezien de kosten van een gerechtelijke procedure aanzienlijk zijn, zult u zo volledig mogelijk geïnformeerd worden over de (juridische) haalbaarheid van uw zaak. Deze gerechtelijke kosten zullen overigens normaal gesproken ook ten laste komen van de schuldenaar.

Ambtelijke -handelingenMet betrekking tot de ambtshandelingen strekt het werkgebied zich uit tot de arrondissementen Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant. Ook gedeelten van het arrondissement Oost-Nederland vallen binnen het ambtelijke werkgebied van ons kantoor.  
Door de nauwe samenwerking met andere, zorgvuldig -door ons- geselecteerde gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland, zijn wij overigens uitstekend in staat om een landelijke dekking voor al uw ambtelijke opdrachten te verwezenlijken.

Zoals u ziet hebben wij dus alle mogelijkheden zelf in huis om betaling van uw openstaande vorderingen te bewerkstelligen.

Heeft u vragen op het gebied van de ambtelijke handelingen van onze (toegevoegd-kandidaat) gerechtsdeurwaarders, dan kunt u een e-mail sturen naar onze ambtelijke afdeling. Onze ervaren en vakbekwame medewerkers kunnen u van een gedegen advies voorzien.

e-mail: ambtelijk@hofmanincasso.nl